Kościół Chrześcijan Baptystów w Tarnowskich Górach

Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha.
Księga Izajasza, 59:2
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List św. Pawła do Rzymian, 6:23
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
List św. Pawła do Rzymian, 5:8
Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.
Pierwszy List św. Piotra, 3:18
Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego.
Księga Psalmów, 32:5
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
1 List św. Jana, 1:9

Spotkania

Grupa młodzieżowa

Piątkowe wieczory to dla naszej młodzieży czas by się spotkać, porozmawiać i wspólnie studiować Słowo Boże. Czyli ważne sprawy i duchowa zachęta w dobrym towarzystwie i świetnej atmosferze.

Czas:
Piątek, 18:00 - co dwa tygodnie

Miejsce:
ul. Bończyka 10, Tarnowskie Góry

Kontakt:
Daniel Kampa - 607 072 328

Studium biblijne

W każdy czwartek spotykamy się na rozważaniu Słowa Bożego. Księga po księdze, rozdział po rozdziale werset po wersecie. Dogłębnie analizujemy każdy fragment, modląc się o mądrość w Duchu Świętym.

Czas:
Czwartek, 18:00 - co tydzień

Miejsce:
ul. Bończyka 10, Tarnowskie Góry

Kontakt:
Michał Kampa - 601 428 350

Nabożeństwa

W niedzielne poranki spotykamy się by wspólnie uwielbiać Boga poprzez modlitwy, śpiew i słuchanie Słowa Bożego. Po nabożeństwie na wszystkich czeka herbata i okazja do ciekawych, budujących rozmów.

Czas:
Niedziela, 10:00 - co tydzień

Miejsce:
ul. Bończyka 10, Tarnowskie Góry

Kontakt:
Andrzej Kampa - 601 428 350

Blog

Nie opublikowano jeszcze żadnych wpisów.

Kontakt

Wysyłanie...
Wiadomość wysłana
Nie udało się wysłać wiadomości


Wyślij wiadomość

Masz pytania?

Jesteśmy ludźmi, których Bóg poprzez swojego Syna uratował od grzechu i śmierci wiecznej. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Bogiem, Mesjaszem zapowiadanym przez wszystkich proroków Izraela i nie ma innej możliwości pojednania się z Ojcem jak tylko przez oddanie swojego życia Jego Synowi. Wierzymy, że cała Biblia jest natchniona przez Pana, który się nam w niej objawia i tylko ona może stanowić podstawę do nauczania. Jeśli szukasz wspólnoty ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi i którzy tylko w Nim pokładają nadzieję, to zapraszamy - spotykamy się co niedzielę na nabożeństwie przy ulicy Bończyka 10 w Tarnowskich Górach. Wspólnie wielbimy Boga, studiujemy Biblię. Chcemy być posłuszni Chrustusowi we wszystkim, w każdym aspekcie naszego życia.